Høringssvar ved. placering af vindmøller og solenergianlæg

Fællesrådets høringssvar.

Vindmøller-Mors-3

Vi har med interesse læst det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der er udpeget område lige nordøst for Sabro, som nærmeste nabo til lokalplan 904, Langfredparken.

Vi antager, at det er udtryk for en fejl, at man har udpeget dette område, eftersom det ikke overholder afstandskravet på 4 gange vindmøllernes højde her 125 meter x 4 svarende til 500 meter.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at placeringen naturligvis ikke vil være acceptabel for Sabro-området – og i fald man vælger at reducere lokalplanområdet, så der alligevel kan placeres vindmøller – vil det medføre berettigede stærke protester.