Grønvej bliver til 2 minus 1 vej

Vi glæder os meget over, at vores ønske er blevet fulgt.

Efter en længere dialog med Aarhus Kommune om at få forbedret den meget befærdede Grønvej, er det blevet oplyst at vejen udvides og ombygges til en såkaldt 2 minus 1 vej.

Der har således været rejst ønske om at få etableret cykelsti langs Grønvej, hvilket vi har fået klare tilkendegivelser om ville blive særdeles dyrt og at der derfor ikke var penge nok på budgettet.

2minus1_960Vi valgte derfor at tage handsken op og se på alternative muligheder. Her faldt vore øjne på en 2 minus 1 vej, som udover en mindre udvidelse som kommunen i forvejen havde til hensigt at etablere, kun kræver 2 striber.

I korte træk har en 2 minus 1 vej en et-sporet kørebane i midten afgrænset med striber af brede cykelsti-lignende arealer i hver side. Ideen er, at når der kun kører en enkelt bil på vejen, kører den på midten og cyklister og gående kan gå trygt i siden af vejen.

Når to køretøjer mødes, skal de vige for hinanden ved at trække ud til siderne med behørig hensyntagen til cyklister og gående.

Dette fungere efterhånden en del steder og vi ser derfor frem til at denne løsning etableres på Grønvej.

Arbejdet påbegyndes i december 2016 og forventes færdig i starten af det nye år.

Se vejdirektoratets film om 2 minus 1 vej her

Se VD hjemmeside og læs mere om denne vejtype