Grønvej i Sabro renoveres

Fællesrådet har nu efter lidt fodarbejde, sammen med lokale beboere i området, endeligt fået tilsagn fra kommunen om, at Grønvej bliver renoveret i løbet af i år.

Det bliver kun en renovering, ikke en udvidelse med cykelsti eller lignende.
Der kan dog komme en lille udvidelse i form af kantforstærkning af vejbanen.

groenvej.jpg

Fællesrådets høringssvar til kommunens planstrategi 2015

Teknik og Miljø
Kommuneplanafdelingen
Rådhuset,
8000 Aarhus C

Sabro, den 9. februar 2016

Høringssvar vedr. Planstrategi 2015
Vi har med interesse – men beklageligvis også med en undren og bekymring – læst det fremlagte forslag til Planstrategi 2015 ”Klog vækst frem mod 2050”.
Aarhus vokser og Aarhus skal vokse. Hvis en by ikke er i udvikling er den reelt i afvikling uanset om vi så kan lide det eller ej.
Den problemstilling gælder for enhver by – uanset om det er Aarhus eller Sabro.
Vi ser dog en række alvorlige problemstillinger i forholdet til byens borgere.
I forslaget noterer vi os, at byrådet har besluttet, at Aarhus skal have 450.000 indbyggere i 2050. Dette skal ske uden at byen vokser væsentligt i areal, så mængden af parcelhusgrunde
der udbydes fremover må i store træk være fraværende, hvis dette står til troende. Netop parcelhusområder har været et vigtigt drivende element i Aarhus udvikling, men må vi notere
os ikke ønskes længere, hvis ”Klog vækst frem mod 2050” føres ud i livet.

Hvordan dette hænger sammen med at man vil ”Planlægge boliger til alle behov” (øverst side 13) vil vi afvente med lige dele spænding og bekymring. På samme side kan vi nemlig læse at man vil ”Fremme alsidigheden i eksisterende parcelhusområder med fortætning i
samarbejde med lokalområdet”. Det lyder jo godt og flot – hvis det er korrekt.
I JP-Aarhus den 27. december 2015 kan vi i hvert fald læse følgende udtalelse fra formanden for Teknisk Udvalg:
”Aarhusianere vil opleve, at tingene forandres i deres egen baghave. Sådan vil det være i hele byen, og lokalplanerne skal fremover alene opfattes som vejledende udgangspunkter, som kan ændres”
Vi er noget forbavsede for ikke at sige rystede over denne tilgang til lokalplaner og borgernes ønsker.
Netop lokalplaner har alle dage været garanten for, at man kunne stole på forholdene og aftaler og de er derfor hjerteblod – også for Sabro-Faarup Fællesråd.
At ovenstående så ikke blot er hensigter, men realiteter, har parcelhusejere i Hasselager allerede oplevet i praksis ved, at Aarhus Kommune har udstedt tilladelse til, at et byggefirma må
opføre rækkehuse, som overskrider områdets lokalplan. Samtidigt har man tilladt at hæve terrænet i området med op til 1 meter mere end det tilladte i lokalplanen med indbliksgener til følge. Og her troede vi, at lokalplaner var faste i kødet og blev respekteret, men målet om 450.000 indbyggere er åbenbart langt vigtigere end hensynet til de eksisterende borgere.
Vi er stærkt betænkelig over den fremlagte tilgang til Aarhus udvikling. ”Rethink” er hot i øjeblikket i forbindelse med Kulturby 2017 og det er der i allerhøjeste grad brug for ifm. ”Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050”, thi det kloge i den fremlagte
planstrategi har vi ganske svært ved at få øje på.

Aarhus skal udvikles. Helt enig, men ikke hen over hovedet på borgerne.

Høringssvar planstrategi 2015

Kommuneplan 2015

Fællesrådets brev til medlemmerne af Fællesrådet vedrørende Kommuneplan 2015

Byrådet har besluttet, at vi skal være 450.000 indbyggere i 2050. Dette skal ske uden at byen vokser væsentligt i areal, så mængden af parcelhusgrunde der udbydes fremover vil nok være stort set fraværende, hvis dette står til troende.

Det fremgår i hvert fald af kommuneplan 2015, som kaldes ”Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050”.
Se mere på https://aarhusplanstrategi2015.dk/

Denne er pt. i høring frem til 10. februar.

I JP-Aarhus den 27. december 2015 kan man læse følgende udtalelse fra formanden for Teknisk Udvalg:

Aarhusianere vil opleve, at tingene forandres i deres egen baghave. Sådan vil det være i hele byen, og lokalplanerne skal fremover alene opfattes som vejledende udgangspunkter, som kan ændres”.
Se mere på
http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE8329699/Udvalgsformand-Flere-vil-få-dispensation-fra-lokalplaner/

Det er da en nyhed, der er til at tage at føle på. Netop lokalplaner har alle dage været garanten for, at man kunne stole på forholdene og aftaler og de er derfor hjerteblod for fællesrådene – også Sabro-Faarup Fællesråd.

At det ikke blot er en plan byrådet har udtænkt, har parcelhusejere i Hasselager allerede oplevet i praksis ved, at Aarhus Kommune har udstedt tilladelse til, at et byggefirma må opføre rækkehuse, som overskrider områdets lokalplan. Samtidigt har man tilladt at hæve terrænet i området med op til 1 meter mere end det tilladte i lokalplanen med indbliksgener til følge. Og her troede vi, at lokalplaner var faste i kødet og blev respekteret…

Jeg kunne ønske mig, at I, kære medborgerne, vil rejse jer og gøre oprør ved at indsende jeres høringsvar mod denne tilgang til Aarhus udvikling.

”Rethink” er hot i øjeblikket i forbindelse med Kulturby 2017 og det er der i allerhøjeste grad brug for ifm. ”Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050”. Aarhus skal udvikles. Helt enig, men ikke hen over hovedet på borgerne.

Fristen for høringssvar er 10. februar 2016

hilsen
Formand for Fællesrådet i Sabro-Fårup
Ib Jensen
Eshøjvej 50
8471 Sabro
Tlf. 4026 1118

Vinter snerydning

Vær opmærksom på at der er kommet nye regler vi som Husejere skal følge for at holde vores ryg fri for erstatningsansvar.

Vi viderebringer dette for Aarhus kommune.
Vi har indtil nu undgået sne- og isglatte veje, men ifølge kalenderen er vinteren over os. Derfor følger her vigtig information om snerydning og saltning i Aarhus Kommune, som I meget gerne må dele med jeres medlemmer, så de er forberedte, når/hvis vejret skifter.
Vi har samlet al vigtig information på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/vintertrafik. Siden henvender sig både til bilister, cyklister, fodgængere og grundejere, der hver især kan finde information, der er målrettet netop dem.
Eksempelvis kan grundejere se skitser, der beskriver deres ansvar i forhold til saltning og snerydning, og bilister kan læse mere om, hvilke veje de bør anvende i glat føre.

snerydning-sabro1
Her kan du se vejstatus her i området. Klik for større billede

Eventkalenderen

Vores eventkalender har mulighed for mere tekst og et billede hvis der er behov for det. DU finder kalenderen til højre på siden og kan klikke ind på datoerne og åbne eventetet, eller se nedenunder og klikke på næste event og dermed åbne det.
Har du noget der skal med, så bare send det til webmaster.

Velkommen til Fællesrådets nye hjemmeside

Fællesrådets nye opdaterede hjemmeside er ved at være klar, der mangler blot nogle få opdateringer af diverse lister og så skulle vi være helt klar.

Finder du noget der ikke virker, eller har gode ideer til hvad vi skal have med er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller webmaster.

Vi arbejder med at få en velkomst video lavet.

Link eksempel direkte til youtube


Her er et lille eksempel på en indlejret videofilm.
Det er fra Vejdirektoratets orienteringsmøde om den eventuelt kommende motorvej afholdt den 22. feb. 2012 i Sabro Hallen