Grønvej bliver til 2 minus 1 vej

Vi glæder os meget over, at vores ønske er blevet fulgt.

Efter en længere dialog med Aarhus Kommune om at få forbedret den meget befærdede Grønvej, er det blevet oplyst at vejen udvides og ombygges til en såkaldt 2 minus 1 vej.

Der har således været rejst ønske om at få etableret cykelsti langs Grønvej, hvilket vi har fået klare tilkendegivelser om ville blive særdeles dyrt og at der derfor ikke var penge nok på budgettet.

2minus1_960Vi valgte derfor at tage handsken op og se på alternative muligheder. Her faldt vore øjne på en 2 minus 1 vej, som udover en mindre udvidelse som kommunen i forvejen havde til hensigt at etablere, kun kræver 2 striber.

I korte træk har en 2 minus 1 vej en et-sporet kørebane i midten afgrænset med striber af brede cykelsti-lignende arealer i hver side. Ideen er, at når der kun kører en enkelt bil på vejen, kører den på midten og cyklister og gående kan gå trygt i siden af vejen.

Når to køretøjer mødes, skal de vige for hinanden ved at trække ud til siderne med behørig hensyntagen til cyklister og gående.

Dette fungere efterhånden en del steder og vi ser derfor frem til at denne løsning etableres på Grønvej.

Arbejdet påbegyndes i december 2016 og forventes færdig i starten af det nye år.

Se vejdirektoratets film om 2 minus 1 vej her

Se VD hjemmeside og læs mere om denne vejtype

Høringssvar ved. placering af vindmøller og solenergianlæg

Fællesrådets høringssvar.

Vindmøller-Mors-3

Vi har med interesse læst det udsendte materiale, hvoraf det fremgår, at der er udpeget område lige nordøst for Sabro, som nærmeste nabo til lokalplan 904, Langfredparken.

Vi antager, at det er udtryk for en fejl, at man har udpeget dette område, eftersom det ikke overholder afstandskravet på 4 gange vindmøllernes højde her 125 meter x 4 svarende til 500 meter.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at placeringen naturligvis ikke vil være acceptabel for Sabro-området – og i fald man vælger at reducere lokalplanområdet, så der alligevel kan placeres vindmøller – vil det medføre berettigede stærke protester.

Rundkørslen i Tilst

Det ser ud til at der så småt begyndes på ombygningen af Rundkørslen i Tilst.
Det skal jo være skidt før det bliver godt, og man kan vel forvente en del færre biler gennem Mundelstrup, når man ikke længere kan få en fordel af at komme først ud i rundkørslen i forhold til den anden trafik fra E45 og Viborg siden.

Det forventes færdigt i december 2016

rundkoersel-tilst

Læs artikel i Jyllandsposten ved at trykke her.