Kategoriarkiv: Information

Lokalhistoriske Samling Sabro – Fårup mangler nye folk.

Lokalarkivet Sabro-Fårup har til formål at indsamle og dokumentere hvad der er sket og sker i lokalområdet, således at historien bevares bedst muligt for eftertiden.

Lokalarkivet er i dag ledet af Vagn Bødker som nu er ved at være godt oppe i årene og derfor gerne vil have nye kræfter til at tage over.
Vagn har dog ikke planer om at stoppe med det samme, så der er ingen fare for at man melder sig og så lige pludselig står med ansvaret selv.

Som det er nu, er der kun nogle få personer, der har ytret ønske om at hjælpe på lokalarkivet, men det ville være godt, at der kommer flere til, så det kan sikres at arkivet kan fungere i de næste mange år.
Opgaven med at arkivere og registre livet og erhvervslivet i Sabro og omegn skal jo gerne fortsætte i mange år frem.

Er der nogen i området, der kunne tænke sig, at høre mere om lokalarkivets arbejde og da også gerne være en del af det fremtidige team på lokalarkivet.
Vi kan aftale, at mødes på arkivet som pt. har til huse i et kælderlokale på Sabro Korsvejens skole.
Der er planer om en flytning til nye og bedre og mere tilgængelige lokaler på skolens område.

Om arkivet kan det fortælles, at alt er registreret i et ældre arkivsystem, men at det på sigt skal konverteres til et elektronisk system der hedder Arkibas.
Der er mange kasser med materiale på arkivet, men der er orden i sagerne, alt er sorteret og arkiveret på sin rette plads på hylderne.
Det vil være en fordel, hvis man på sigt kan få digitaliseret de materialer der ligger på arkivet.
Det bliver en opgave, der kommer til at tage en del tid men så også gør, at man kommer godt ind i materialet.
Noget af det vil på sigt kunne udføres hjemmefra hvis man har en scanner til rådighed.
Det er der heldigvis mange der har i dagens Danmark.

Lokal arkiverne tager gerne i mod billeder, breve, papirer mv. efter lokale personer, både efter almindeligt oprydning og ved tømning af eventuel bo.

Kim Ole Larsen, er også selv interesseret i, at blive en del af teamet omkring lokalarkivet, så jeg kan også kontaktes og vil gerne deltage i et eventuelt møde sammen med jer.
Jeg kan kontaktes på 20307566 eller kol.mundelstrup@gmail.com

Ovenstående er skrevet i forhåbning om, at vi kan få samlet et stærk team omkring lokalarkivet og at vi i fællesskab kan sikre, at der også i fremtiden er folk, der tager sig af vores lokale historie.

Hjemmeside adresse: www.safa.one eller 
http://sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk

 Arkivleder Vagn Bødker kan kontaktes på Tlf. 2042 1432 eller på Mail: safa.lokhist@gmail.com

Vistoftvej lukkes

Aarhus Vand skal arbejde på rørene der ligger under Vistoftvej.

Det betyder at de spærrer Vistoftvej ved nr. 35/37
ifm. stikledningsarbejde.

Arbejdet startes mandag den 13. juni og forventes færdig i løbet af ugen. Om nødvendigt tager de weekenden til hjælp.

Det kommer til at give en del gener for trafikken og handelen.
Bussernes ruter lægges også om i perioden.

Her er info fra Midttrafik:
Omkørsel i Sabro

13. juni 2022 05:00 – 20. juni 2022 01:00

Linje 14 til Sabro:
Her kører bussen ikke: På Vistoftvej fra Damvej og Sabro Kirkevej til Stillingvej
Omkørsel: Vistoftvej – Damvej – Viborgvej Sillingvej – Sabro Kirkevej
Her stopper bussen ikke: På Vistoftvej ved Vistoftparken, Skovvej og Astervej samt på Sabro Kirkevej ved Kirsebærvej
Benyt i stedet: Midlertidige stop på Damvej og normalt stop på Sabro Skolevej

40 km/t zone i Sabro

Etablering af en 40 km zone i Sabro har mange år stået på Fællesrådets ønskeseddel og har ofte været en del af Forretningsudvalgets beretning på de to årlige repræsentantskabsmøder.

Der har været to hovedbegrundelser for vores ønske om en 40 km/t Zone i Sabro:

  • At få kørselshastigheden nedbragt
  • At få reduceret den megen gennemkørende trafik af ”omfartsvejen” til Tilst/Aarhus; Sabro Kirkevej, Vistoftvej, Astervej, Sabrovej, Grønvej, Fårupvej, Gl., Viborgvej til Tilst og retur

 

I slutningen af 2019 besluttede Aarhus Kommune endelig, at det ville man lave 40 km-zoner i 13 småbyer, hvoraf Sabro var en af dem.

I november-december 2020 nåede man så til Sabro, hvor zonen blev etableret med pukkelbump/paddehatte, på de veje hvor busserne kører og almindelig trapezbump for resten. Og ja, der er forskellige – og i nogen tilfælde meget klare – meninger om, hvorvidt pukkelbump er en god løsning eller ikke.

 

Som vi ser det i Fællesrådet er Pukkelbumpene pisseirriterende – og derfor virker de.
Pukkelbumpene er desværre nødvendige, hvis vi ønsker farten og den gennemkørende trafik reduceret på de veje, hvor der også skal køre busser. Begge dele ser efter ganske kort tid (23. januar) ud til at være stærkt reduceret. Det er i hvert fald den melding vi har fået fra beboere på Agerbærvej og Sabro Kirkevej. Denne reduktion har vi ingen forventning til, ville være sket med de såkaldte pudebump, som erfaringsmæssigt kan passeres med pænt høj hastighed og egentligt ikke er til megen gene, hvorfor de heller ikke bringer hastigheden ned.

Og ja, det er både træls og irriterende, men desværre er der nogen som har meget svært ved at fange budskaberne og derfor må der mere kradse midler i brug.  Ingen af os kan vel helt frasige os, at vi kan være tilbøjelig til at glemme hastighedsgrænserne i ny og næ.

Vi må jo heller ikke glemme af en af de allervigtigste årsager til at vi ønsker hastigheden nedsat til 40 km/t er, at vi ønsker at gøre det mere sikkert for alle at gå over vejene og at cykle på disse; ikke mindst for børn men også for ældre som måske ikke er helt så godt gående, men stadig fint mobile; blot i en lidt lavere hastighed.

Vi ville dog have foretrukket, at man havde taget en dialog med Fællesrådet, før man var påbegyndt projektet. Det kunne have fjernet mange misforståelser i processen og man ville nok også have undgået nogle af de fejl der er blevet lavet ifm. med anlæggelsen.

 

 

Venlig hilsen

Formand for Fællesrådet for Sabro-Fårup

Ib Jensen

Fællesrådet er stolt

I dag er vi faktisk både stolte og glade. Mange års vedholdende arbejder er nu lykkedes på to områder.

Den nye dobbeltrettede cykelsti mellem Rønnevangen og Langfreddal vi har ønsket er nu færdig, så der nu er cykelsti langs Sabrovej på hele strækningen fra Viborgvej til Langfreddal.

Etablering af 40 km/t zone i Sabro er næsten færdig. Der mangler nogle hvide markeringer nogle steder.

Og ja, de paddehatte er ret skrappe. Fra kommunalt hold er man ved at se på andre løsninger, men når vi ønsker sænkning af hastighed er vi modsat også nødt til at erkende at der desværre skal temmelig skrappe midler til for at det hjælper.

I “den bedste alle verdener”, var det nok med skiltning, men sådan er det desværre ikke i den virkelige verden.

Corona i Sabro

Coronaen har desværre virkeligt gjort sit indtog i Sabro postdistrikt.

I Aarhus Kommune ligger vi i Sabro nr. 2 i Incidens (antallet af tilfælde per 100.000 personer). Se også nedenstående.

Denne liste er jo en af dem, hvor det ikke er så godt at ligge i toppen.

Lad os hjælpe hinanden, så vi ikke får endnu flere, der bliver smittet af skidtet.

Hvis vi alle følger nedenstående ret enkle regler, er vi godt på vej

  1. Hold afstand
  2. Sprit af ofte og mindst hver gang du går ind et sted, uanset om det er en butik, et værksted, daginstitutioner, skole eller derhjemme osv.
  3. Brug mundbind og skift disse.
    Engangsmundbind er jo ”een gang” mundbind
  4. Følg forsamlingsreglerne

For de mere detaljerede regler; kig ind på https://www.sst.dk/da/corona

 

Og ja, vi i Fællesrådet synes faktisk også det er træls, men det trods alt simple regler, som vi alle bør kunne følge

 

40 km zone i Sabro

Det forventes at alle aftaler kommer på plads i år og at Sabro snart er lavet til en 40 km zone i en stor del af byen.
Det er en opgave, Fællesrådet gennem efterhånden en del år, har presset på for at få myndighederne til at lave.

Nu er det så lykkedes og det tror vi at folk i byen bliver glade for.

Det vil forhåbentligt gøre op med en stor del af den gennemkørende trafik der ofte opleves i myldretiderne.

Et kort over området kan du finde her

Der skal zoomes en del ind for at se detaljerne.
 
Det kan gøres ved brug af + - knapperne når dokumentet er åbnet. Der er forskellige løsninger afhængigt hvorledes dokumentet åbnes ved dig.


Årets Ildsjæl 2020 i Sabro

Kl. 9 her lørdag morgen den 6. juni på Fællesrådets 26-års dag overraskede Fællesrådet for Sabro-Fårup “Årets Ildsjæl 2020” med gavekort, diplom og blomster.
Året ildsjæl blev Vagn Bødker.
 
Vagn er en ægte ildsjæl, som i flere menneskealdre har været aktivt engageret i en lang række af områdets foreninger.
Vagn har været fødselshjælper ved flere foreninger, deltager aktivt på lokalcentret og taget hånd om det lokalhistoriske arkiv.
Derudover har han i mange år været en drivende kraft i den nu lukkede folkedanserforening.