Medlemsoversigt

Offentlige institutioner

Legepladsen i Sabro
Sabro Bibliotek
Børnehaverne i Sabro 
Sabro-Korsvejskolen

Kultur og fritid

Bibliotekets Venner
Brugerrådet ved  Folkehuset Sabro
Eshøjforeningen Eshøjhusets Venner
Fårup-Sabro Fælles Menighedsråd
Sabro Idrætsforening
Sabro Rideklub
Sabro-Fårup Lokalhistorisk Samling

Grundejer- og beboerforeninger

Geding Beboerforening
Grundejerforeningen Bjørnkær
Grundejerforeningen Damgårdens Jorder    
Grundejerforeningen Rønnevangen Lige numre
Grundejerforeningen Rønnevangen Ulige numre
Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 
Grundejersammenslutningen Klostergårdens Jorder   
Kvottrup Landsby
Parcelforeningen Rødtjørnvej
Repræsentantskabet Grønagerparken
Parcelforeningen Højagerparken 2-58
Parcelforeningen Langfreddal

Bolig- og Andelsboligforeninger

AlmenBo afd. 29 Sabro Vænge
AlmenBo afd. 33 Vistoftparken
AlmenBo afd. 39 Ranunkelvej
AlmenBo afd. 44 Ranunkelvej
Andelsboligforeningen Gadekæret
Boligkontoret Aarhus afd. 46 Vistoftparken
Boligkontoret Aarhus afd. 58 Ranunkelvej
Boligkontoret Aarhus afd. 70 Ranunkelvej
Boligkontoret Aarhus afd. 72 Rønnevangen

Øvrige

Bakkegården – Soc. Pædagogisk Opholdssted
Sabro-Tilst Venstrevælgerforening
Sabro-Mundelstrup Socialdemokratisk Forening
Sabro Vandværk a.m.b.a