Medlemsoversigt

Offentlige institutioner

Legepladsen i Sabro
Sabro Bibliotek
Sabro Dagtilbud
Sabro Lokalcenter
Sabro-Korsvejskolen
 

Kultur og fritid

Bibliotekets Venner
Brugerrådet ved Sabro Lokalcenter
Eshøjforeningen Eshøjhusets Venner
Fårup-Sabro Fælles Menighedsråd
Mundelstrup Jagtforening
Sabro Idrætsforening
Sabro Rideklub
Sabro-Fårup Lokalhistorisk Samling
 
 

Grundejer- og beboerforeninger

Geding Beboerforening
Grundejerforeningen Bjørnkær
Grundejerforeningen Damgårdens Jorder    
Grundejerforeningen Rønnevangen Lige numre
Grundejerforeningen Rønnevangen Ulige numre
Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 
Grundejersammenslutningen Klostergårdens Jorder   
Kvottrup Landsby
Parcelforeningen Rødtjørnvej
Repræsentantskabet Grønagerparken
Parcelforeningen Højagerparken 2-58
Parcelforeningen Langfreddal
 
 

Bolig- og Andelsboligforeninger

AlmenBo afd. 29 Sabro Vænge
AlmenBo afd. 33 Vistoftparken
AlmenBo afd. 39 Ranunkelvej
AlmenBo afd. 44 Ranunkelvej
Andelsboligforeningen Gadekæret
Boligkontoret Aarhus afd. 46 Vistoftparken
Boligkontoret Aarhus afd. 58 Ranunkelvej
Boligkontoret Aarhus afd. 70 Ranunkelvej
Boligkontoret Aarhus afd. 72 Rønnevangen
Det Grønne Mejeri
 

Øvrige

Bakkegården – Soc. Pædagogisk Opholdssted
Sabro-Tilst Venstrevælgerforening
Sabro-Mundelstrup Socialdemokratisk Forening
Styregruppens Støtter
Sabro Vandværk a.m.b.a