Kategoriarkiv: info

Femkløveret er omdelt

Så er Femkløveret på vej ud, udbragt af Sabro IFs Rejsehold den 13.-14. juni.
 
Hvis du mod forventning ikke modtager Femkløveret, bedes du sende en mail til formand@sabro-faarup.dk

Springvand i gadekæret.

 

Vores springvand lader vente på sig, vi afventer stadig at kommunen tager sig sammen og får renset op i gadekæret.

Vi vil desværre ikke kunne sætte pumpen ud før de har været her og fjernet bevoksningen i bunden, da der vil være stor risiko for at de ødelægger ledningen til pumpen i forsøget.

Indtil da må vi nøjes med tanken om det plaskende vand og et billede fra det blev sat op.

Grønvej 2 minus 1 vej projektet

Ib Jensen har 24. januar talt med en embedsmand hos Aarhus Kommune vedr. om der snart sker noget på Grønvej med etablering af 2 minus 1 vejen, her hvor januar lakker mod enden.
Den gode nyhed er, at det nu er lovet af Arkil (har kontrakt på alt asfaltarbejde i Aarhus Kommune i en længere årrække), at det bliver lavet i uge 11 (midt i marts).


Embedsmanden jeg talte med var absolut ikke tilfreds med situationen og følte sig lidt snydt.
Forklaringen på udsættelsen er, at man er blevet opmærksom på, at det lille stykke fortov mod enden af Grønvej ville kommer i niveau med asfalten og det ville derfor blive endnu mere brugt som kørebane, end det allerede sker i dag. Der skal derfor først laves en kantsten langs fortovet, hvilke er helt igennem fornuftigt. Men når det er udført, er Arkils asfaltværk pludseligt lukket ned indtil uge 11, så nu må vi pænt væbne os med tålmodighed indtil da.

Se vejdirektoratets film om 2 minus 1 vej her

Se VD hjemmeside og læs mere om denne vejtype

 

Udgravning i Langfredparken

Vi har netop afsluttet udgravningerne ved Langfredparken, hvor vi udgravede et areal på 4000 m2 efter en indledende forundersøgelse i august, som dækkede et lidt større areal. Og selv om området er stærkt nedpløjet fik vi også ganske interessante resultater ud af det. Vi har gravet en lille gravplads med 12 grave fra tiden efter Kr.f. Det vil sige fra en periode, vi kalder ældre romersk jernalder. De fleste grave var næsten helt pløjet væk, men lidt over halvdelen indeholdt gravgaver i form af lerkar, de rigeste endda op mod syv lerkar og en jernkniv i tilgift. Det er måske ikke superrigt i forhold til, hvad vi ellers kender fra jernalderen, men dog interessant. Særligt fordi gravene lå tæt op ad den samtidige boplads. Vi stødte under udgravningen på seks huse og nogle mindre bygninger fra samme periode. De har tydeligvis ikke stået der samtidigt, men repræsenterer nok 2 gårde, der skiftes ud med en generations mellemrum. En sådan antagelse er i god overensstemmelse med gravene, der også er fordelt i to små klynger.

Nu forestår så et beretningsarbejde. Vi skal have vasket og beskrevet oldsagerne, og vi skal have dateret husene nærmere ved at C-14-datere trækul og eventuelle kornrester fra de jordprøver, vi har taget med hjem fra husenes stolpehuller. Det varer lidt, før resultaterne kommer.

Lerkar i udgravningen Langfredparken – Sabro
Billede leveret af Moesgaard Museum

I mellemtiden fortsætter museet med udgravninger i Malling og siden i den nye bydel Nye, men vi regner også med at skulle tilbage til Sabro i løbet af 2017. Vi har tidligere udpeget området umiddelbart mod vest til udgravning, og vi regner med, at det bliver sat i gang i løbet af næste år. Vi kan også forstå, at der er planer for det lille område mod øst, hvor jeg føler mig overbevist om, at der vil blive anledning til en arkæologisk undersøgelse.

Oversigtstegning over udgravningen i Langfredparken.
Leveret af Moesgaard museum.Ovenstående er skrevet af:
Rasmus Birch Iversen
Museumsinspektør, ph.d.
Antikvarisk Afdeling
Moesgaard Museum

Blomsterløg

Opdatering – alle de løg vi har fået udleveret er her i efteråret blevet plantet ved gadekæret. Vi glæder os nu til foråret.

Så har Fællesrådet plantet ca. 1600 Pinseliljer ved gadekæret i Sabro.
Løgene er tildelt os fra Aarhus kommunes årlige løgpulje som der kan søges tildeling fra.

pinseliljer

Vi gælder os til foråret hvor der forhåbentligt alle kommer til at stå i fuldt flor sammen med de andre løg der i forvejen ligger i græsplænen.

Der er dog stadig ca. 500 løg som vi endnu ikke har fået sat.
Det sker snarest muligt.

 

Tilst Vestervej / Viborgvej Spærret

Tilst Vestervej spærres midlertidigt.

Juhuuuu – Vejen er genåbnet, men krydset arbejder de stadig på.

De er ikke blevet færdige og krydset åbnes nu først den 13/11
Det nye kryds Tilst Vestervej / Viborgvej, vil blive spærret ved Statoil / Circle K og Netto, således at man ikke kan komme af Tilst Vestervej ud på Viborgvej
Vejen bliver spærret i morgen tidlig den 24/10 og vil være lukket for trafik indtil den 4/11.
Busser i rutefart vil dog fortsat kunne passere.

tilstvestervej-spaerret

Nyt lyskryds møder trafikanter på Viborgvej

De mange daglige pendlere på Viborgvej skal være særligt opmærksomme mandag morgen. Rundkørslen ved Grydhøjparken/Tilst Vestervej bliver i weekenden ændret til et signalreguleret kryds.

Aarhus Kommune har siden sommerferien arbejdet på at ombygge rundkørslen ved Grydhøjparken/Tilst Vestervej til et kryds med flere spor for at skabe en mere glidende trafik på Viborgvej.

Arbejdet er nu så langt, at skiftet fra rundkørsel til signalreguleret kryds bliver gennemført i weekenden. Der er i første omgang tale om et midlertidigt signalanlæg, som bliver erstattet med et permanent, når krydset står færdigt i slutningen af december 2016.

”Med weekendens ændringer nærmer vi os afslutningen på de omfattende forbedringer på Viborgvej, og trafikanter kan glæde sig til kortere rejsetider. Også krydset ved Anelystvej/Tilst Skolevej bliver færdigombygget i år, og vi forventer, at de samlede forbedringer vil give en rejsetidsbesparelse på Viborgvej på 20-35 procent i spidsbelastningstimerne,” fortæller Klaus Braad, projektleder i Center for Byens Anvendelse.

Baggrund
I 2015 blev krydset ved Runevej/Bredskiftevej udvidet, mens krydsene ved Grydhøjparken/Tilst Vestervej og Anelystvej/Tilst Skolevej bliver det i år. Ombygningen af de tre kryds er første del af forbedringerne på Viborgvej, hvor der i dag er væsentlige udfordringer med afviklingen af morgen- og eftermiddagstrafikken.

Ombygningerne er desuden en forberedelse til at udvide Viborgvej til en 4-sporet vej mellem E45 og Ringvejen. I budgetforliget for 2016-2019 har Byrådet afsat 150 millioner kroner til projektet.

I efteråret 2015 blev den første offentlighedsperiode i den såkaldte VVM-proces gennemført, og byrådet forventer i slutningen af 2017 at tage endelig stilling til projektet, dets finansiering og gennemførelse.

Hentet fra Kommunens hjemmeside via dette link: http://www.aarhus.dk/?sc_itemid=30A6A750-0154-4DFA-A9DC-BE0276B44AEE

Af en eller anden grund er det ikke muligt at finde en oversigt over krydsets indretning på kommunens hjemmeside.