Mosestien

Så er den desværre gal igen på Mosestien.

Efter henvendelse fra lodsejer skal det oplyses, at Mosestien er en Trampesti, dvs. den er til gående – og dermed IKKE til ridende eller cyklende. 
   

Årsagen til, at den ikke er til ridende er, at hestenes hove ødelægger den befæstede del på Urebjergvej. 

Årsagen til, at den ikke er til cyklende er, at man som gående skal kunne gå i fred og ro. 

Dette skal vi, i alles interesse, bede om bliver respekteret.