Grønvej 2 minus 1 vej projektet

Ib Jensen har 24. januar talt med en embedsmand hos Aarhus Kommune vedr. om der snart sker noget på Grønvej med etablering af 2 minus 1 vejen, her hvor januar lakker mod enden.
Den gode nyhed er, at det nu er lovet af Arkil (har kontrakt på alt asfaltarbejde i Aarhus Kommune i en længere årrække), at det bliver lavet i uge 11 (midt i marts).


Embedsmanden jeg talte med var absolut ikke tilfreds med situationen og følte sig lidt snydt.
Forklaringen på udsættelsen er, at man er blevet opmærksom på, at det lille stykke fortov mod enden af Grønvej ville kommer i niveau med asfalten og det ville derfor blive endnu mere brugt som kørebane, end det allerede sker i dag. Der skal derfor først laves en kantsten langs fortovet, hvilke er helt igennem fornuftigt. Men når det er udført, er Arkils asfaltværk pludseligt lukket ned indtil uge 11, så nu må vi pænt væbne os med tålmodighed indtil da.

Se vejdirektoratets film om 2 minus 1 vej her

Se VD hjemmeside og læs mere om denne vejtype