Lokalhistoriske Samling Sabro – Fårup mangler nye folk.

Lokalarkivet Sabro-Fårup har til formål at indsamle og dokumentere hvad der er sket og sker i lokalområdet, således at historien bevares bedst muligt for eftertiden.

Lokalarkivet er i dag ledet af Vagn Bødker som nu er ved at være godt oppe i årene og derfor gerne vil have nye kræfter til at tage over.
Vagn har dog ikke planer om at stoppe med det samme, så der er ingen fare for at man melder sig og så lige pludselig står med ansvaret selv.

Som det er nu, er der kun nogle få personer, der har ytret ønske om at hjælpe på lokalarkivet, men det ville være godt, at der kommer flere til, så det kan sikres at arkivet kan fungere i de næste mange år.
Opgaven med at arkivere og registre livet og erhvervslivet i Sabro og omegn skal jo gerne fortsætte i mange år frem.

Er der nogen i området, der kunne tænke sig, at høre mere om lokalarkivets arbejde og da også gerne være en del af det fremtidige team på lokalarkivet.
Vi kan aftale, at mødes på arkivet som pt. har til huse i et kælderlokale på Sabro Korsvejens skole.
Der er planer om en flytning til nye og bedre og mere tilgængelige lokaler på skolens område.

Om arkivet kan det fortælles, at alt er registreret i et ældre arkivsystem, men at det på sigt skal konverteres til et elektronisk system der hedder Arkibas.
Der er mange kasser med materiale på arkivet, men der er orden i sagerne, alt er sorteret og arkiveret på sin rette plads på hylderne.
Det vil være en fordel, hvis man på sigt kan få digitaliseret de materialer der ligger på arkivet.
Det bliver en opgave, der kommer til at tage en del tid men så også gør, at man kommer godt ind i materialet.
Noget af det vil på sigt kunne udføres hjemmefra hvis man har en scanner til rådighed.
Det er der heldigvis mange der har i dagens Danmark.

Lokal arkiverne tager gerne i mod billeder, breve, papirer mv. efter lokale personer, både efter almindeligt oprydning og ved tømning af eventuel bo.

Kim Ole Larsen, er også selv interesseret i, at blive en del af teamet omkring lokalarkivet, så jeg kan også kontaktes og vil gerne deltage i et eventuelt møde sammen med jer.
Jeg kan kontaktes på 20307566 eller kol.mundelstrup@gmail.com

Ovenstående er skrevet i forhåbning om, at vi kan få samlet et stærk team omkring lokalarkivet og at vi i fællesskab kan sikre, at der også i fremtiden er folk, der tager sig af vores lokale historie.

Hjemmeside adresse: www.safa.one eller 
http://sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk

 Arkivleder Vagn Bødker kan kontaktes på Tlf. 2042 1432 eller på Mail: safa.lokhist@gmail.com