Foreningssider

Vi ønsker at foreninger i vores lokal område, der ikke selv har en hjemmeside, kan få mulighed for at komme på nettet alligevel.
Her kan I få en underside der kan linkes direkte til.