Formål

Det er Fællesrådets formål

At samle alle ikke kommercielle foreninger, institutioner, råd og bestyrelser, i det følgende kaldet medlemsgrupper, i en paraplyorganisation for derigennem at styrke og inspirere hinanden til gavn for et godt og frugtbart sammenhold mellem beboere i området,

At skabe gode sociale og kulturelle rammer for beboerne i området.

At være koordinator og sekretariat for de tilsluttede medlemsgrupper i forbindelse med fællesaktiviteter og fælles henvendelse til myndighederne.

At være en fremstrakt hånd til samarbejde for områdets beboere med politikere, samt embedsmænd ved offentlige myndigheder