Nyt lyskryds møder trafikanter på Viborgvej

De mange daglige pendlere på Viborgvej skal være særligt opmærksomme mandag morgen. Rundkørslen ved Grydhøjparken/Tilst Vestervej bliver i weekenden ændret til et signalreguleret kryds.

Aarhus Kommune har siden sommerferien arbejdet på at ombygge rundkørslen ved Grydhøjparken/Tilst Vestervej til et kryds med flere spor for at skabe en mere glidende trafik på Viborgvej.

Arbejdet er nu så langt, at skiftet fra rundkørsel til signalreguleret kryds bliver gennemført i weekenden. Der er i første omgang tale om et midlertidigt signalanlæg, som bliver erstattet med et permanent, når krydset står færdigt i slutningen af december 2016.

”Med weekendens ændringer nærmer vi os afslutningen på de omfattende forbedringer på Viborgvej, og trafikanter kan glæde sig til kortere rejsetider. Også krydset ved Anelystvej/Tilst Skolevej bliver færdigombygget i år, og vi forventer, at de samlede forbedringer vil give en rejsetidsbesparelse på Viborgvej på 20-35 procent i spidsbelastningstimerne,” fortæller Klaus Braad, projektleder i Center for Byens Anvendelse.

Baggrund
I 2015 blev krydset ved Runevej/Bredskiftevej udvidet, mens krydsene ved Grydhøjparken/Tilst Vestervej og Anelystvej/Tilst Skolevej bliver det i år. Ombygningen af de tre kryds er første del af forbedringerne på Viborgvej, hvor der i dag er væsentlige udfordringer med afviklingen af morgen- og eftermiddagstrafikken.

Ombygningerne er desuden en forberedelse til at udvide Viborgvej til en 4-sporet vej mellem E45 og Ringvejen. I budgetforliget for 2016-2019 har Byrådet afsat 150 millioner kroner til projektet.

I efteråret 2015 blev den første offentlighedsperiode i den såkaldte VVM-proces gennemført, og byrådet forventer i slutningen af 2017 at tage endelig stilling til projektet, dets finansiering og gennemførelse.

Hentet fra Kommunens hjemmeside via dette link: http://www.aarhus.dk/?sc_itemid=30A6A750-0154-4DFA-A9DC-BE0276B44AEE

Af en eller anden grund er det ikke muligt at finde en oversigt over krydsets indretning på kommunens hjemmeside.