Gadekær i Sabro utæt

Nogle under sig måske over at springvandet ikke er kommet i Gadekæret i år. Årsagen er, at dugen, der ligger i bunden, tilsyneladende er utæt, hvilket vi er i dialog med kommunen omkring. De er dog ikke sikre på at den er utæt (det koster jo penge ), så i første omgang placeres en målepind på en fod, så man kan følge vandstanden i en periode.
Og hvorfor så en dug i bunden af et gadekær? Det skyldes, at der for mange år siden, inden gadekæret blev genoprettet blev ført en kommunal regnvandsledning igennem gadekæret og den er “utæt”, altså tømmer vores Gadekær.