Mosestien QR2

Her hvor du står nu, er du ret tæt på Sabro renseanlæg, som nu ikke længere anvendes.

Hvis du færdes stille, kan du være heldig at se rådyrene, der ofte holder til her.

Hele området er en gammel parcel opdelt tørvemose, hvor der har været gravet tørv gennem mange år.

Sabro Rensningsanlæg blev etableret som det første rensningsanlæg af Sabro Fårup kommune, senere forsøger man sig med et mere moderne anlæg, nemlig et rodsone anlæg. Begge anlæg ligger uberørt hen. Hvis du fortsætter lidt ind af stien mellem træerne, så kommer du ind og kan se de gamle rodzone anlæg. Det er dog godt tilvokset, men man kan stadig fornemme de store sænkninger der har været anvendt til bundfældning.
Det var til disse bassiner, at Sabros kloakslam blev ledt til for at blive renset. Uden mekaniske hjælpemidler klarede naturen rensningsprocessen.
Bevæg dig ikke ud i bassinerne du vil fortryde det !!!
Hvis man fortsætter et par hundrede meter ad vejen kommer man til rodsoneanlægget,
Idag bliver spillevandet via rørledning transporteret videre til rensning gennem tekniktårnets pumpe og trykanlæg.
Pumpeanlægget findes ca 100 meter mod nord.

Bjørnkær Mose

Stien mod øst er netop den nederste del af den tidligere forbindelsesvej fra Sabro til Bjørnkær Mose. Det var her i mosen, at Sabro gårdene havde deres moselodder og hvor de om sommeren skar eller æltede tørvedynd til tørvebrændsel.
Mange af disse små moselodder, er fortsat ejet af de tilbageblevne gårde i Sabro.
 
Moselodder / matrikler som de ser ud i dag

Tilbage til udskiftningstiden i 1700 tallet, hvor alle gårdene havde fået skelsat deres matrikler, havde alle de vestligt liggende Sabrogårde, deres jordtilliggende fra gården inde i Sabro og her ned i Bjørnkær Mose.  –  Der var langt til de yderste marker med et studespand.

Lilleådalen:
 Dalsænkningen fra området vest for Eshøjen og videre med åløbet, er en såkaldt smeltevandsdal. Den er et ca.12000 år gammelt levn fra afsmeltningen af den sidste is, da isranden trak sig tilbage i nordøstlig retning. Det var disse dalsænkninger, dødeishuller og lignende ar i landskabet, som den sidste istid efterlod sig. Et fysisk bevis for naturfænomenernes kræfter.

Lilleåen, som for øvrigt er den eneste å af betydning i Danmark, der benævnes Lilleåen, andre hedder Lilleå.   –   Lilleåen har sit udspring ude i vådområderne syd for Lading, og har et åløb på 34 km, med et fald på 40 meter med udløb i Gudenåen ved Langå.

 På dens vej får den tilløb fra andre mindre åer, såsom Norring Møllebæk, Haldum Bæk m.fl.  Da den når Grundfør Mølle, er strømningen allerede 5 gange større end ved Mølballe. På sin vej til Gudenåen når den at afvande et areal svarende til 300 kvadrat km.

 Urebjerget: Skrænterne øst for Urebjergvej, er en lokalitet bestående af diverse grus og stenmaterialer. Det er en meget gammel lokalitet der er benævnt flere hundrede år tilbage i tiden. Muligvis har det fungeret som pejlemærke for området.
Urebjergs top ligger 79 meter over havets overflade.

Fortsat god tur, nyd naturen, nyd dyrelivet, og nyd stilheden i området.        

 

      Sabro Fårup                                                                                                                         Lokalhistoriske Samling