Mosestien QR5

Møllehusene

Historien leveret af Sabro Fårup Lokalhistoriske Samling
Vi befinder os i Lilleådalen. Når vi ser os lidt omkring, er det stadigvæk de stejle skrænter der markerer ådalen. Den skovklædte skrænt ude mod nord, er en blandet skov med flere træsorter. Man er velkommen til at gå en tur i skoven, dog kun på vej og sti. Skoven tilhører Ristrup og hedder Ustrupskoven. Navnet har den fra en for længst nedlagt gård, der lå placeret ca. 50 meter nord for Lilleåen og 50 meter vest for Hanghedevejen.

 
Du står ved den røde prik.
Tilbage i 2014 lå der to gamle bindingsværkshuse med stråtag som hed Møllehusene, nu er der kun et af de gamle huse tilbage, det andet er bygget nyt.  For ca. 300 år siden lå der en vandmølle på stedet. Den tilhørte Ristrup og mølleren betalte Landgilde / lejeafgift til herremanden på Ristrup, på lige fod med fæstebønderne. Der var naturligvis også en mølledam og med lidt god fantasi kan man godt fornemme hvor mølledammen har været. Der er ikke adgang til mølledammen, da området er privat.
Dalsænkningen fra Stillingvej og området omkring møllehusene og nogle hundrede meter mod vest, benævnes Mødalen. Hvorfor og i hvilken anledning den har fået navnet, er der ingen forklaring på.

Stillingvej har fra gammel tid haft et andet vejforløb, end det vi kender. Vejforløbet op gennem skoven forbi Nilles Kro, er af nyere dato. Tidligere hed vejen for øvrigt Skanderborg – Randers landevejen. Resterne af den egentlige Skanderborg -Randers landevej, finder du ved at køre ad Mødalvej mod Skjoldelev, umiddelbar efter ejendommen på hjørnet, går der en lille vej op til et par huse, vejen er resterne af den gamle landevej. Ejendom på hjørnet af Mødalvej hedder for øvrigt Himmerriggården og er en tidligere skovfogedbolig til Frijsenborg. Om navnet på gården hentyder til tidligere beboere med særlige forbindelser, vi ved det ikke.

De tre gårde der ligger på strækningen ad Stillingvej, er alle tre udstykket fra gårde inde i Sabro. Stillingvej 26 hedder Trolddalsgården og er bygget i 1906. Stillingvej 58 er udstykket i 1857 og er opkaldt efter Urebjerget, efter som de vestligste arealer til gården er en del af Urebjerget, gården hedder Urebjerggård. Stillingvej 3 er udstykket i 1911.
Fra Viborgvej til Stillingvej danner Lilleåen, tilnærmelsesvis, kommuneskel til Favrskov kommune. Der er enkelte strækninger der afviger.