Vandkunst i gadekæret

Der er problemer med at få kommunen til at rense gadekæret op for krebseklo, den vandplante der fylder meget i vandspejlet. Formanden er i gang med at finde ud af hvem i kommunen der har ansvaret for oprensningen.
Af hensyn til strømmen til pumpen, som vil blive ødelagt ved oprensningen afventer vi en løsning.

Mere herom når der er nyt.

Vores springvand i gadekæret i Sabro by

Nu også en hjertestarter i Mundelstrup

Sabro-Fårup Beboerforening har indkøbt og ophængt en hjertestarter på adressen Rødkærvej 18 i Mundelstrup.

Hjertestarteren hænger i et aflåst skab, du får koden udleveret ved at ringe til Alarm 112 – ellers bank på hoveddøren.

Der bliver arrangeret en aften i starten af maj, hvor alle der måtte have lyst til, at lære og benytte hjertestarteren er velkomne til at deltage.

Klik på nedenstående link for at fortælle hvornår du kan deltage. (Kun for medlemmer af Sabro Fårup Beboerforening)

http://doodle.com/poll/e255uwkf8f8pv2v3

Med venlig hilsen

Sabro-Fårup Beboerforening

Hjertestarteren kan nu også ses på hjertestarter.dk

Opdatering Grønvej 2 minus 1

Ny opdatering.

Næste skridt er, at der lægges et helt nyt slidlag inden sommerferien. Når det er hærdet af, vil der i løbet af efteråret blive tegnet striber, så den bliver til 2 minus 1 vej iflg.  oplysninger fra kommunen. 

 Så er der lagt nyt asfalt i kanterne af Grønvej og fortovet ved Sabrovej er ved at blive reetableret.

Det er rart at se at arbejdet langt om længe skrider frem ad og vi glæder os til at den endelige 2 minus 1 vej kan åbnes.