Vandkunst i gadekæret

Der er problemer med at få kommunen til at rense gadekæret op for krebseklo, den vandplante der fylder meget i vandspejlet. Formanden er i gang med at finde ud af hvem i kommunen der har ansvaret for oprensningen.
Af hensyn til strømmen til pumpen, som vil blive ødelagt ved oprensningen afventer vi en løsning.

Mere herom når der er nyt.

Vores springvand i gadekæret i Sabro by