Temaplan Boliger

Så har fællesrådet afleveret et høringssvar til planerne om nye boligområder i Sabro og Mundelstrup.

Læs høringssvaret her