Besparelser på Blaa Busser bedes genovervejet

Fællesrådets indlæg i debatten.

Til
Region Midts Udvalg for regional udvikling
Skottenborg 26,
8800 Viborg
Kopi til:
Teknik & Miljøudvalget Favrskov Kommune
Teknisk udvalg i Aarhus Kommune

Vedr. besparelser på 46 mill. Kr. på kollektiv trafik i Region Midt
Vi har i Fællesrådet for Sabro-Faarup med stor bekymring noteret os, at Region Midt har vedtaget at spare 46 mill. kr. på busdriften i 2019, uden at det står klart, hvordan disse besparelser tænkes udmøntet.

Fællesrådet for Sabro-Faarup finder det stærkt bekymrende for vores område, som ligger i udkanten af Aarhus Kommune. Området har heldigvis har været i vækst de seneste mange år; ikke mindst Sabro Øst har været under udbygning med i alt mere end 1.000 nye boliger, hvorfor også kollektiv transport er både en nødvendighed og en klar forventning fra områdets ca. 4.000 beboere.
Følgende specifikke forhold gør sig gældende for Sabro-Faarup området:
1. Området har kun de blå busser som kollektivt transporttilbud
Vi er derfor stærkt afhængige af disse med kontinuerlige afgange, hvis ikke alle skal have 2 biler i garagen, hvilket næppe gør noget godt for Regionens grønne regnskab.

2. Vi har ikke læge, tandlæge og tilsvarende i området.
Borgerne fx er tilknyttet lægehusene bl.a. Harlev, Hinnerup og Tilst. Borgere uden bil (typisk unge og ældre) er derfor helt afhængige af offentlig transport til disse byer. Ydermere varetager
lægehusene stadigt flere opgaver, hvilket gør det endnu mere relevant at der er busforbindelser.
Linje 111 kører i dag bl.a. mellem Sabro og Hinnerup.

3. De unge mennesker går på ungdomsuddannelser, fx på Langkær Gymnasium i Tilst, hvor der er ca. 7-8 km. Mange skal længere væk for at få en ungdomsuddannelse og er derfor endnu mere
afhængige af kollektiv transport, der fungerer.

4. Sammenhængseffekten i den yderste nordvestlige del af Aarhus Kommune og tilsvarende sydvestlige
del af Favrskov Kommune bliver slået itu af kassetænkning mellem region og kommune, fx ligger Skjoldelev by tilsvarende yderligt i Favrskov Kommune.
Under alle omstændigheder skal Sabro have samme betingelser for bustransport som Harlev, Hasselager, Solbjerg, Lisbjerg, Hjortshøj og Mejlby, som betjenes af busselskabet i Aarhus Kommune.

5. Transport fra området til Århus Midtby kræver klip i 4 zoner
Med højeste betaling (Zone 4) må det være et krav, at Aarhus Rutebilstation nås med max 35 minutters køretid, så man også kan komme retur på samme billet/klip med et kort ophold i byen
(2 timer fra start til slut)

Vi ved, at mange andre områder i Region Midt har tilsvarende udfordringer med de vedtagne besparelser, hvilket kun understreger problemerne med disse. Set fra vores område ser det ud som afvikling – ikke som udvikling

Vi skal derfor bede om, at man ser på de vedtagne besparelser endnu engang. De holder ikke i den virkelighed, vi sidder i som borgere.

Venlig hilsen
Formand for Fællesrådet i Sabro-Fårup