Lokale billeder

Denne serie er leveret af Ib Jensen

Hold musen over billederne og der kommer en lille tekst, klik på billedet og det skifter til et nyt.

Har du selv nogle spændende nye eller gamle billeder liggende, så vil vi meget gerne låne dem og lave et digitalt scannet billede som vi kan lægge på siden og også overdrage til lokalarkivet.