Sabro før og nu

Velkommen til området Sabro, Fårup, Mundelstrup by, Mundelstrup st. by og Kvottrup som var de gamle Sabro og Fårup kirkesogne. Det er de to vestligste sogne i Aarhus kommune.  

Kort over Sabro-Fårup Fællesråds område

Før kommunesammenlægningen i 1970 dannede de to kirke sogne en selvstændig kommune.

Begge sogne er gamle selvstændige landsogne, med hver sin kirke. Begge kirker kan føres tilbage til årene omkring 1200-tallet. Tæt ved Sabro Kirke ligger sognenes fælles sognegård.

Til Fårup sogn hører landsbyerne Fårup, Kvottrup, Mundelstrup by og dele af Mundelstrup st. by.

Omkring 1960 beslutter tre nabokommuner kommunerne, Sabro – Fårup, Borum -Lyngby og Lading, at opføre en fælles kommuneskole, som blev placeret ved Sabro Korsvej.
Skolen fik navnet Sabro-Korsvejskolen. Den nye skole blev indviet i 1964
Sabro-Korsvejskolen er en tresporet skole.
Skoledistriktet omfatter Sabro sogn, Fårup sogn, Borum sogn og Lyngby sogn.
Der kører skolebus fra oplandet til skolen.

I dagtimerne disponerer skolen over en veludbygget idrætshal.
I tilknytning til skolen er der Ungdomsskole, Ungdomsklub, Skolefritidsordning, Fritidshjem, Folkebibliotek, samt den Lokalhistoriske Samling.

Lokalområdet har veludbyggede børneinstitutioner, som vuggestue, børnehave, legestue, samt private dagplejere.
Som følge af skolebyggeriet, blev der stor efterspørgsel på parcelhusgrunde i lokalområdet.
Arealerne nord for skolen, blev i forbindelse hermed byggemodnet og udstykket til parcelhusgrunde. De efterfølgende år steg befolkningstallet betydeligt i Sabro sogn.

Frem til tiden omkring 1989 var det udelukkende parcelhuse, der blev opført i Sabro sogn. De efterfølgende år er der opført forskellige former for beboelser. Ejerboliger, Andelsboliger, Privat udlejningsboliger, Almennyttige boliger, Seniorboliger (+ 55) og ældreboliger, samt et mindre udbud af industrigrunde.
I samme periode er der opført enkelte parcelhuse i Fårup sogn.
Sabro-området har i dag omkring 4.000 indbyggere i en blanding af ejer-, andels- og lejerboliger, lavt etagebyggeri, parcelhus og landejendomme.

Områder er i vækst med jævnlige nye udstykninger. Derfor er det også lykkedes at fastholde og udbygge lokale indkøbsmuligheder, lokale daginstitutioner, skole og lokalcenter.

Lokalplanen for området giver fortsat mulighed for byggeaktivitet af forskellig art. Udbygningen vil udelukkende foregå øst for det bestående i retning mod Mundelstrup.
Der er to dagligvarebutikker i lokalområdet, samt et varieret servicenet af god standard.

Sabro Idrætsforening er en aktiv forening med Idrætshal og udendørs idrætsanlæg. Multibaner og Outdoor fitness finder også ved hallen.
Hallen indeholder diverse halfaciliteter og fitnesscenter samt cafeteria og festlokale.

Der er i området et godt organiseret foreningsliv.
Sabro har eget nybygget fællesvandværk, med Sabro sogn som forsyningsområde.
Landsbyerne Fårup, Mundelstrup og Kvottrup, er tilsluttet Aarhus Vand.
Fjernvarmeforsyningen leveres i Sabro af Sabro Varmeværk. Værket er et halmfyret lavenergiværk. Forbruget af fjernvarme afregnes med Aarhus kommunale værker som også forsyner Mundelstrup og Fårup med varme.

Sabro Lokalcenter, er et nyt veludbygget kommunalt drevet lokalcenter, med 30 plejeboliger.
Centret er et åbent center med mange brugeraktiviteter samt cafe med offentlig adgang.
I tilknytning til Lokalcentret er der 10 ældreboliger i Vistoftparken.

 

Velkommen til vores lokalområde.

faellesrådsområde