40 km/t zone i Sabro

Etablering af en 40 km zone i Sabro har mange år stået på Fællesrådets ønskeseddel og har ofte været en del af Forretningsudvalgets beretning på de to årlige repræsentantskabsmøder.

Der har været to hovedbegrundelser for vores ønske om en 40 km/t Zone i Sabro:

  • At få kørselshastigheden nedbragt
  • At få reduceret den megen gennemkørende trafik af ”omfartsvejen” til Tilst/Aarhus; Sabro Kirkevej, Vistoftvej, Astervej, Sabrovej, Grønvej, Fårupvej, Gl., Viborgvej til Tilst og retur

 

I slutningen af 2019 besluttede Aarhus Kommune endelig, at det ville man lave 40 km-zoner i 13 småbyer, hvoraf Sabro var en af dem.

I november-december 2020 nåede man så til Sabro, hvor zonen blev etableret med pukkelbump/paddehatte, på de veje hvor busserne kører og almindelig trapezbump for resten. Og ja, der er forskellige – og i nogen tilfælde meget klare – meninger om, hvorvidt pukkelbump er en god løsning eller ikke.

 

Som vi ser det i Fællesrådet er Pukkelbumpene pisseirriterende – og derfor virker de.
Pukkelbumpene er desværre nødvendige, hvis vi ønsker farten og den gennemkørende trafik reduceret på de veje, hvor der også skal køre busser. Begge dele ser efter ganske kort tid (23. januar) ud til at være stærkt reduceret. Det er i hvert fald den melding vi har fået fra beboere på Agerbærvej og Sabro Kirkevej. Denne reduktion har vi ingen forventning til, ville være sket med de såkaldte pudebump, som erfaringsmæssigt kan passeres med pænt høj hastighed og egentligt ikke er til megen gene, hvorfor de heller ikke bringer hastigheden ned.

Og ja, det er både træls og irriterende, men desværre er der nogen som har meget svært ved at fange budskaberne og derfor må der mere kradse midler i brug.  Ingen af os kan vel helt frasige os, at vi kan være tilbøjelig til at glemme hastighedsgrænserne i ny og næ.

Vi må jo heller ikke glemme af en af de allervigtigste årsager til at vi ønsker hastigheden nedsat til 40 km/t er, at vi ønsker at gøre det mere sikkert for alle at gå over vejene og at cykle på disse; ikke mindst for børn men også for ældre som måske ikke er helt så godt gående, men stadig fint mobile; blot i en lidt lavere hastighed.

Vi ville dog have foretrukket, at man havde taget en dialog med Fællesrådet, før man var påbegyndt projektet. Det kunne have fjernet mange misforståelser i processen og man ville nok også have undgået nogle af de fejl der er blevet lavet ifm. med anlæggelsen.

 

 

Venlig hilsen

Formand for Fællesrådet for Sabro-Fårup

Ib Jensen